Biuletyn Informacji publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach.

Taryfy


Taryfy obowiązujące od 28.09.2023 r. do 28.09.2026 r. 

 


 

Taryfy obowiązujące od 14.08.2021r. do 14.08.2024r.

 


 

Informujemy, że w związku z trwającą procedurą weryfikacji i zatwierdzenia  przez regulatora tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24g ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)  do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się dotychczasową.

Taryfy obowiązujące od 23.05.2018r. do 23.05.2021r.

 


 

Taryfy obowiązujące od 01.04.2012r. do 31.03.2013r.

Taryfy obowiązujące od 01.04.2013r. do 31.03.2014r.

Taryfy obowiązujące od 01.04.2014r. do 31.03.2015r.

Taryfy obowiązujące od 01.04.2015r. do 31.03.2016r.

Taryfy obowiązujące od 01.04.2016r. do 31.03.2017r.

Taryfy obowiązujące od 01.04.2017r. do 31.03.2018r.